Општина Козарска Дубица
latinicacirilicaenglish

Пословна зона Липова Греда
Објављен Јавни позив за посредовање у тражењу и довођењу потенцијалног инвеститора као купца грађевинског земљишта ради улагања у Пословну зону "Липова греда" ПДФ Штампа Ел. пошта
среда, 04 април 2012 13:30

Општина Козарска Дубица објавила је данас Јавни позив за посредовање у тражењу и довођењу потенцијалног инвеститора као купца грађевинског земљишта ради улагања у Пословну зону "Липова греда".

Јавни позив je oтворен за сва правна лица и предузетнике у земљи и иностранству који се баве посредовањем.

Пријава се подноси на прописаном обрасцу који се може преузети на интернет страници http://www.poslovnazona.ba/.

Правно лице или предузетник који се јави на овај јавни позив, те прихвати услове из Одлуке о условима за посредовање у тражењу потенцијалних иннвеститора ради улагања у Пословну зону "Липова греда" ("Службени гласник Општине Козарска Дубица", br.1/12), бр.1/12), закључиће са Општином Козарска Дубица Уговор о посредовању.

Посредник чијим је посредовањем закључен уговор о купопродаји грађевинског земљишта у Пословној зони има право на накнаду за посредовање у висини од 20% од купопродајне цијене. Накнада ће се исплатити посреднику из средстава Буџета Општине у року од 15 (петнаест) дана по уплати купопородајне цијене од стране купца.

Уговор о посредовању закључује се на одређено вријеме најдуже до 31.12.2014. године.

Све додатне информације могу се добити у Одсјеку за привреду, контакт тел:+387 52 416-019 или :+387 52 416-020.