Општина Козарска Дубица
latinicacirilicaenglish

Пословна зона Липова Греда
Усвојена Уредба о реализацији Програма подршке инвестицијама и запошљавању ПДФ Штампа Ел. пошта
петак, 04 јануар 2013 14:16

Влада Републике Српске усвојила је на 73. сједници, одржаној 5. јула 2012. године, Уредбу о условима и начину реализације Програма подршке инвестицијама и запошљавању.

Овом уредбом уређују се услови и начини стимулисања и подршке директним инвестицијама и повећању запослености на територији Републике Српске, критеријуми за додјелу средстава, динамика исплате додијељених средстава и друга питања од значаја за повећање конкурентности Републике Српске кроз прилив директних инвестиција са циљем запошљавања на нова радна мјеста, трансфер нових знања и технологија и уједначавање регионалног развоја Републике Српске.
Укупна средства која се додјељују одређују се према вриједности инвестиције и броју новозапослених радника, а у зависности од мјеста инвестирања и испуњености критеријума одређених овом уредбом, за инвестиције у производни сектор, чија је минимална вриједност улагања 2.000.000 КМ и којом се обезбјеђује запошљавање најмање 20 радника, и то:

  1. на територији развијених и средње развијених јединица локалне самоуправе Републике у износу од 3.500 КМ и
  2. на територији неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне самоуправе Републике у износу од 5.000 КМ.

Степен развијености јединица локалне самоуправе Републике одређује се у складу са Одлуком о степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици, за наредну годину.

Изузетно од члана 4. ове уредбе, за инвестиционе пројекте чија је вриједност улагања преко 25.000.000 КМ, којима се обезбјеђује запошљавање најмање 100 нових радника, без обзира на степен развијености јединице локалне самоуправе у којој се врши инвестирање, средства се обезбјеђују у износу од 15% од укупне вриједности инвестиције.

Средства се додјељују под сљедећим условима:

  1. да имовину стечену директном инвестицијом користи искључиво корисник средстава,
  2. да инвеститор није смањио број запослених радника на неодређено вријеме у посљедњих годину дана, рачунајући од дана расписивања јавног огласа, као и у периоду реализације инвестиционог пројекта и
  3. да се број запослених радника на неодређено вријеме код корисника средстава након реализације инвестиционог пројекта, односно након исплате посљедње транше додијељених средстава, не смањи у периоду од најмање три године од те исплате.

Пријаву за учествовање у поступку додјеле средстава могу поднијети инвеститори који реализују инвестиционе пројекте у производном сектору, на територији Републике, а којима се обезбјеђује запошљавање нових радника.