Општина Козарска Дубица
latinicacirilicaenglish

Пословна зона Липова Греда
РАСПОЛОЖИВИ ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Raspolozivi ljudski resursi

Општина Козарска Дубица, у складу са традицијом индустријске производње има квалификоване раднике машинске, дрвопрерађивачке , текстилне струке и осталих производних занимања као и висококвалификоване кадрове различитих усмјерења.

На подручју општине у току 2011. године било је запослено око 5.000 радника, највећим дијелом у производним предузећима.

Тренутно је на Бироу за запошљавање Козарска Дубица регистровано 3.640 незапослених.

 

Р.б.

О П И С

УКУПНО

ЖЕНЕ

1.

Без школе

7

7

2.

НК

1.180

554

3.

ПК-НСС

133

68

4.

КВ

1.405

575

5.

Техничари - ССС

729

460

6.

ВКВ Специјалисти

29

3

7.

ВШС

40

22

8.

ВСС - 180 ECTS

101

59

9.

ВСС - 240 ECTS

13

11

10.

Магистар 300 ECTS

2

-

11.

Магистар – стари програм

1

1

УКУПНО

3.640

1.760


Највећи број незапослених лица према степену образовања припадају категорији КВ и Техничара – ССС.


ТРЕЋИ СТЕПЕН - КВ

ЧЕТВРТИ СТЕПЕН - Техничари

Занимање

број лица

Занимање

број лица

Бравар

104

Електричар

66

Металостругар

52

Пољопривредни техничар

37

Машинбравар

52

Хемијски техничар

25

Аутомеханичар

91

Машински техничар

49

Механичар машина

43

Грађевински техничар

13

Аутолимар

35

Дрвни техничар

52

Столар

69

 

 

Возач

37

 

 

Ткач

113

 

 

Прелац

61

 

 

Конобар

90

 

 

Продавач

235

 

 

 

Р.б.

О П И С

НЕЗАПОСЛЕНИ

УКУПНО
ЖЕНЕ

1.

15-18 година

3

1

2.

18-20 година

100

38

3.

20-24 година

281

132

4.

24-27 година

261

131

5.

27-30 година

246

155

6.

30-35 година

359

180

7.

35-40 година

371

206

8.

40-45 година

410

209

9.

45-50 година

540

290

10.

50-55 година

517

231

11.

55-60 година

392

147

12.

60-65 година

160

40

У К У П Н О

3.640

1.760


Највећи број незапослених лица према старосној структури се креће од 30 год. старости до 55 година.

На подручју општине Козарска Дубица налази се Средњошколски центар који образује 7 профила техничара и 6 профила занатских занимања.

У складу са стратешким опредјељењем Општине Козарска Дубица постоји спремност да се у складу са потребама инвеститора уводе нови профили занимања у средњошколском центру.

Осим тога, постоји и могућност преквалификације/доквалификације постојећих кадрова према потребама привреде и инвеститора