Opština Kozarska Dubica
latinicacirilicaenglish

Poslovna zona Lipova Greda
RASPOLOZIVI LJUDSKI RESURSI

Raspolozivi ljudski resursi

Opština Kozarska Dubica, u skladu sa tradicijom industrijske proizvodnje ima kvalifikovane radnike mašinske, drvoprerađivačke , tekstilne struke i ostalih proizvodnih zanimanja kao i visokokvalifikovane kadrove različitih usmjerenja.

Na području opštine u toku 2011. godine bilo je zaposleno oko 5.000 radnika, najvećim dijelom u proizvodnim preduzećima.

Trenutno je na Birou za zapošljavanje Kozarska Dubica registrovano 3.640 nezaposlenih.

R.b.

O P I S

UKUPNO

ŽENE

1.

Bez škole

7

7

2.

NK

1.180

554

3.

PK-NSS

133

68

4.

KV

1.405

575

5.

Tehničari- SSS

729

460

6.

VKV Specijalisti

29

3

7.

VŠS

40

22

8.

VSS- 180 ECTS

101

59

9.

VSS- 240 ECTS

13

11

10.

Magistar 300 ECTS

2

-

11.

Magistar – stari program

1

1

U K U P N O

3.640

1.760


Najveći broj nezaposlenih lica prema stepenu obrazovanja pripadaju kategoriji KV i Tehničara – SSS.


TREĆI STEPEN - KV

ČETVRTI STEPEN - TEHNIČARI

zanimanje

broj lica

zanimanje

broj lica

Bravar

104

Električar

66

Metalostrugar

52

Poljoprivredni tehničar

37

Mašinbravar

52

Hemijski tehničar

25

Automehaničar

91

Mašinski tehničar

49

Mehaničar mašina

43

Građevinski tehničar

13

Autolimar

35

Drvni  tehničar

52

Stolar

69

 

 

Vozač

37

 

 

Tkač

113

 

 

Prelac

61

 

 

Konobar

90

 

 

Prodavač

235

 

 

 

R.b.

O P I S

NEZAPOSLENI

UKUPNO
ŽENE

1.

15-18 godina

3

1

2.

18-20 godina

100

38

3.

20-24 godina

281

132

4.

24-27 godina

261

131

5.

27-30 godina

246

155

6.

30-35 godina

359

180

7.

35-40 godina

371

206

8.

40-45 godina

410

209

9.

45-50 godina

540

290

10.

50-55 godina

517

231

11.

55-60 godina

392

147

12.

60-65 godina

160

40

U K U P N O

3.640

1.760

Najveći broj nezaposlenih lica prema starosnoj strukturi se kreće od 30 god. starosti do 55 godina.

Na području opštine Kozarska Dubica nalazi se Srednjoškolski centar koji obrazuje 7 profila tehničara i 6 profila zanatskih zanimanja.

U skladu sa strateškim opredjeljenjem Opštine Kozarska Dubica postoji spremnost da se u skladu sa potrebama investitora uvode novi profili zanimanja u srednjoškolskom centru.

Osim toga, postoji i mogućnost prekvalifikacije/dokvalifikacije postojećih kadrova prema potrebama privrede i investitora