Општина Козарска Дубица
latinicacirilicaenglish

Пословна зона Липова Греда
ПОВОЉАН ТРЕТМАН СТРАНИХ ИНВЕСТИТОРА

Povoljan tretman stranih investitora


Република Српска и БиХ донијели су низ законских рјешења у циљу заштите страних инвеститора и њихових инвестиција, а посебно би нагласили:
  • Повољни закони који регулишу област директних страних улагања укључујући национални третман страних улагача
  • Страни улагач физичко лице има иста права и обавезе као домаће физичко лице
  • Пренос добити у иностранство се обавља слободно. Страни улагач има право да врши трансфер у иностранство слободно и без одлагања.
  • Обезбјеђен систем за заштиту од ризика за стране инвеститоре
  • Страни улагач има право да инвестира и реинвестира добит у било који сектор привредних и непривредних дјелатности у Републици Српској, и то у истом облику и под истим условима дефинисаним за домаће улагаче (резиденте Босне и Херцеговине) по важећим законима Републике Српске и Босне и Херцеговине.
  • Страна улагања ће бити изузета од плаћања царина и царинских обавеза, искључујући царинско евидентирање уколико другачије није предвиђено одредбама Закона о царинској политици Босне и Херцеговине.
  • За опрему која представља улог страног лица, осим путничких возила, аутомата за забаву и игру на срећу, одобрава се ослобађање од плаћања увозне дажбине.